Fjernopptak Pro

Vår løsning passer for deg som ønsker bedre lyd og bildeopptak av eksterne deltakere.

Fjernopptak gjøres i vårt studio. Her får alle deltakerne som skal delta eksternt tilgang til vår plattform, her gjør vi digitalt design og legger opp opptaket som skal gjøres av de eksterne på en trygg og god måte.

Priser:
0,- for opptil 5 deltakere (+500,- pr deltaker utover dette)
0,- Digitalfil levert på link for nedlastning
0,- Plattform til bruk
1000,- leie av Studio
750,- pr time for tekniker og leie av utstyr.
Grafisk arbeid, postproduksjon, klipp o.l kan tilbys som tillegg.

Eksempel:
For 1 times opptak beregnes det 1 time i preproduksjon, 1 time a produksjon.
1.000,-
+ 2×750,-
= 2.500,-


*denne løsningen tilbys pr idag ikke til hybrid live arrangementer, kun opptak. Alle priser er eks 25% mva. Minstetid er 2 timer.

Tips og FAQ

FAQ – Hvordan velge riktig nettmøteplattform

FAQ – Hvordan lyssette et kontor før et digitalt møte

Hvilke plattformer jobber vi på?

Vi bruker plattformer du kan.
Vi har «våre» favoritter mtp brukervennlighet, kvalitet og tekniske muligheter utenfor å være et online videomøte program.
Dette avgjør hvilken programvare vi velger å bruke til enhver tid.